DOWNLOADS

Resultaten

Enquête concept ontwikkelvisie

.

.

Klankborddocument

Onderzoek scenario's

Met de resultaten van de enquetes, gesprekken met belanghebbenden en de gemeentelijke beleidsdoelen zijn een aantal scenario's opgesteld die op verschillende manieren invulling geven aan benoemde ambities, zorgen en wensen. Aan belanghebbenden en belangstellenden is gevraagd naar hun mening over de scenario's.

Resultaten

Scenario-onderzoek

De reacties op het scenario-onderzoek zijn ontvangen. Deze resultaten zijn geïnterpreteerd en samengevat in deze rapportage.

Klanborddocument

Concept ontwikkelvisie

De concept ontwikkelvisie is voorgelegd aan belanghebbenden met het verzoek er op te reageren

Haalbaarheidsfase

Participatieplan

Voor het project Kemelstede is een participatieplan opgesteld. Dit participatieplan beschrijft helder en duidelijk wat we met behulp van participatie willen bereiken en op welke wijze. Download hier het participatieplan:

Resultaten

Enquête woningzoekenden

Tot en met 17 december 2023 hebben bijna 300 woningzoekenden die op de locatie aan de Kemelstede zouden willen wonen, de moeite genomen om hun woonwensen met ons te delen. Deze hebben we doorgenomen en samengevat.

Resultaten

Enquête omwonenden

Bijna 150 buurtbewoners zijn bereid geweest om hun zorgen en wensen aan ons kenbaar te maken door de enquête in te vullen. De resultaten hebben we samengevat en doorgenomen.