Concept ontwikkelvisie Kemelstede

19-06-2024

Overige berichten

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkelvisie voor Kemelstede. Het oorspronkelijke uit 2021 is volledig herzien op basis van inzichten die we hebben opgehaald uit de participatie met belanghebbenden, alsmede de in de loop der tijd gewijzigde omstandigheden en beleidsdoelstellingen. 

We zijn erg benieuwd naar jouw mening op de concept ontwikkelvisie.

Meld je hier aan, dan sturen we je de link van de enquête met de concept ontwikkelvisie. 


Aanwijsprocedure

We zijn ons ervan bewust dat er nog een gemeentelijke procedure loopt om Kemelstede 2 al dan niet als monument aan te wijzen. Deze concept ontwikkelvisie waarop je reactie wordt gevraagd is daarom nadrukkelijk onder voorbehoud dat Kemelstede 2 niet tot monument wordt aangewezen.

De reden dat we, ondanks dit risico, door zijn gegaan met dit plan op basis van sloop van de huidige bebouwing is omdat we de voortgang willen bewaken. We zijn overtuigd dat we met nieuwbouw het best tegemoet kunnen komen aan de opgehaalde zorgen en wensen van belanghebbenden en kunnen aansluiten bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Met dit plan kunnen we een noemenswaardige bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en  invulling geven aan de gewenste woonbehoefte en doorstroming in Heusdenhout.


We zijn benieuwd wat je er van vindt. Graag ontvangen we je reactie voor 25 juni 2024.


Alvast bedankt voor het meedenken! 


impressie plangebied: