Participatieplan

22-11-2023

Overige berichten

Participatie vinden we belangrijk. Om een beeld te geven op welke wijze we de participatieproces in de komende periode van de planvorming vormgeven, is een participatieplan opgesteld. In deze fase is de participatie gericht op de herziening van de plannen uit 2021. Deze worden herzien op basis van inzichten die we halen uit de participatie, alsmede de in de loop der tijd gewijzigde omstandigheden en beleidsdoelstellingen.

Het participatieplan (d.d. 9-11-2023) vind je hier.

De update van het participatieplan (d.d. 4-4-2024) vind je hier