Veel belangstelling voor de enquêtes

22-12-2023

Overige berichten

De vragenlijsten voor buurtbewoners van Kemelstede en de enquête voor woningzoekenden voor deze locatie zijn zeer goed ingevuld. 


Tot en met 17 december 2023 hebben we de twee enquêtes opengesteld. Totaal bijna 450 personen hebben de moeite genomen hun wensen en zorgen met ons te delen, en bieden ons waardevolle informatie voor de ontwikkeling van een plan voor Kemelstede.

Nagenoeg 150 ingevulde enquêtes hebben we mogen ontvangen van buurtbewoners. Bedankt voor het delen van uw wensen en zorgen. Hiermee ontstaat een goed beeld van de lokale belangen. Dit nemen we mee in de verdere ontwikkeling van onze plannen.

Met bijna 300 ingevulde vragenlijsten was de respons onder woningzoekenden ook groot. Deze input is gebruiken we bij de verdere planontwikkeling. Hetgeeft een goed beeld van de woonwensen van de geïnteresseerden en van de belangstelling voor wonen op deze locatie. 

Dank aan degenen die bereid waren om met ons mee te denken. Zodra antwoorden van de enquêtes zijn gebundeld, delen we ze hier op de website zodat je kunt zien wat de resultaten zijn. 


We wensen iedereen hele fijne feestdagen!