Resultaten scenario-onderzoek

22-03-2024

Overige berichten

Via een enquête hebben we
belangstellenden gevraagd om hun reactie te geven op de
scenario’s. De resultaten hiervan, samen met ambtelijke reflecties vanuit
gemeentelijke beleidsambities en reacties van andere belanghebbenden, hebben we
geïnterpreteerd en in dit document samengevat. Deze informatie gebruiken we bij
de afwegingen die we moeten maken om tot een ontwikkelvisie te komen en het
plan te verrijken.

Nieuwsgierig naar de resultaten? Klik dan hier.