Resultaten enquête concept ontwikkelvisie

28-06-2024

Overige berichten

Door middel van een enquête hebben we
belanghebbenden gevraagd om hun reactie te geven op de concept ontwikkelvisie
voor Kemelstede. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Bedankt iedereen die de enquête heeft ingevuld.

De resultaten hiervan hebben we samengevat en worden
toegevoegd aan de ontwikkelvisie die aan de gemeente ter besluitvorming wordt voorgelegd. Deze informatie zal, na besluitvorming door de gemeente, worden gebruikt om bij de uitwerking het plan te verrijken. Nieuwsgierig naar de
resultaten? Klik dan hier 

Inmiddels hebben wij deze week het bericht gekregen dat de
gemeente heeft besloten om Kemelstede niet aan te wijzen tot monument.De ontwikkelvisie wordt momenteel afgerond om vervolgens in te
dienen bij de gemeente.