Scenario-onderzoek

01-03-2024

Overige berichten


Middels de resultaten van de enquêtes en gesprekken met belanghebbenden zijn de belangen in beeld gebracht. 

Door middel van een aantal scenario’s is door Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten en Karres en
Brands Landschapsarchitecten, onderzocht op welke wijze zo goed 
mogelijk aan de verschillende
belangen en beleidsuitgangspunten tegemoet gekomen kan worden. 

Het scenario-onderzoek download je hier


Middels een enquête willen wij je graag vragen naar jouw mening op de verschillende scenario's. Deze input gebruiken we, net als de resultaten van de eerdere enquêtes, bij de afwegingen om te komen tot een voorkeursvariant die uitgewerkt zal worden tot een ontwikkelvisie. Bij deze afwegingen dienen wij ook rekening te houden met beleidsdoelen en visie van de gemeente, en zal het effect op de financiële haalbaarheid een rol spelen. Door aan ons mee te geven wat je van de verschillende varianten vindt, help je ons bij het in beeld houden van eenieders belangen. Hiermee draag je bij aan een verrijking van het plan en een zorgvuldige besluitvorming. 

Meld je hier aan, dan sturen we je de link om de enquête in te vullen. Dit kan tot 11 maart 2024.