Werkzaamheden op locatie

15-01-2024

Overige berichten

Deze week wordt vanuit het oogpunt van beheer en veiligheid gestart met werkzaamheden aan de locatie. Om het terrein beter beheersbaar en overzichtelijker te maken worden een aantal bomen en struiken gerooid. Door de locatie te inspecteren op kwetsbare diersoorten en de werkzaamheden in deze periode van het jaar uit te voeren beperken we de invloed op het lokale ecosysteem.

In samenwerking met het project Bredase Bomen van Stichting BRAAK! zal aan vrijgekomen stamhout een nieuwe bestemming worden gegeven in Breda, in de buurt of misschien wel in het nieuwe plan. Het hout wordt eerst minimaal een jaar te drogen gelegd. Daarna zal in overleg met Bredase Bomen een nieuwe bestemming worden bedacht.    

www.bredasebomen.nl