Ontwikkelvisie Kemelstede ingediend bij gemeente

05-07-2024

Overige berichten

De ontwikkelvisie voor de locatie aan de Kemelstede is ingediend bij de gemeente Breda. De resultaten van de participatie zijn bijgevoegd bij de ontwikkelvisie ten behoeve van een zorgvuldige afweging in de besluitvorming.  

Bij positieve besluitvorming door het  college van Burgemeester en Wethouders starten we met de voorbereidingen voor de planologische procedure en de uitwerking.