Stand van zaken ontwikkelvisie

04-06-2024

Overige berichten

Misschien heb je het al in de krant gelezen, maar de bebouwing van de Kemelstede 2 kan als cultuurhistorisch waardevol worden beschouwd. Hierdoor is sloop nog niet vanzelfsprekend.

Daarom hebben wij de mogelijkheden voor herbestemming onderzocht. Op basis hiervan zijn wij er van overtuigd dat we met nieuwbouw een kwalitatief beter plan kunnen maken. Herbestemming en behoud van de huidige bebouwing als cultureel erfgoed vraagt om meer en hogere gebouwen om tot een haalbaar plan te komen. Dat vraagt om concessies op verschillende vlakken (bijv. verkeer, bouwhoogte, groen, parkeren etc.). Deze concessies beperken de algehele haalbaarheid en de mogelijkheden om bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk.

Om die reden hebben we de gemeente gevraagd om een uitspraak te doen over de cultuurhistorische status en het wel of niet behouden van de huidige bebouwing. De gemeente is daarop een aanwijsprocedure gestart.


Ondanks dat de aanwijsprocedure nog loopt, hebben we besloten de ontwikkelvisie voor Kemelstede verder uit te werken op basis van nieuwbouw. Wij beseffen dat we daarmee een risico lopen, maar willen tijdsverlies voorkomen die we zouden oplopen indien we de uitspraak op de procedure zouden afwachten.


Binnenkort zullen we de beelden van deze ontwikkelvisie tonen en je, onder voorbehoud van het besluit op de aanwijsprocedure, om een reactie vragen op het nieuwbouwplan.

Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan ontvang je automatisch bericht.